Европейски фонд за регионално развитие
Иновативна програма иновации и конкурентоспособност

Публична покана

Свали Документи

АЗОНМЕДИЯ ООД обявява публична покана с предмет „Придобиване и въвеждане в експлоатация на ДМА“, със следните обособени позиции:

 1. Обособена позиция 1: Сървър за съхранение и разработка – 1 бр.
 2. Обособена позиция 2: Работни станции за разработка – 5 бр.
 3. Обособена позиция 3: Сървър за обработка на данни – 1 бр.
 4. Обособена позиция 4: Монитори – 5 бр.

Необходими документи:

 • Публична покана
 • Оферта
 • Методика за оценка
 • Техническа спецификация
 • Проект на договор
 • Изисквания към офертите
 • Декларация ЗУСЕСФ

Свали Документи